Talk to me – James Francis Gill

Talk to me – James Francis Gill

Talk to me

Serigrafie auf Büttenpapier

Auflage: 100 Expl. + 5 E.A.

87 x 65 cm

Blattnummer: 47

gerahmt

2019

4.200,00 

Anfrage